Certificeringen BR-Flex Uitzendbureau

Onze betrokkenheid bij werk gaat verder. Dit betekent voor ons ook dat wij een aantal zaken hoog in het vaandel hebben, zoals de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, opdrachtgevers en omgeving. Daarnaast houdt dit ook in dat wij op de juiste wijze onze afdrachten doen, premies betalen en onze medewerkers op een correcte manier verlonen. Om deze beloften kracht bij te zetten, laten wij ons periodiek toetsen met inspecties en beschikken wij over een aantal certificeringen.

VCU-certificering

VCU is een afkorting van Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is bedoeld voor aannemers en richt zich op de volgende zaken: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Door de richtlijnen van de VCU te volgen, zorgen wij ervoor dat er voldoende aandacht is voor de gezondheid en de veiligheid. In overleg met onze opdrachtgevers proberen we de risico's die er zijn, zo veel mogelijk te beperken zo dat onze werknemers veilig aan het werk kunnen. Elk jaar vindt er een inspectie plaats, om zo ons VG-systeem te waarborgen.

NEN 4400-1 certificering

Onze halfjaarlijkse NEN-inspectie controleert of wij onze aangifte en afdrachten van de verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting correct en tijdig voldoen. Ook wordt er tijdens deze controle een aantal onderdelen omtrent de loonbetaling nagegaan, zoals het op tijd betalen van de salarissen, juiste inschaling volgens cao, pensioenopbouw en de uitbetaling van de reserveringen.

Het voldoen aan de eisen van de NEN 4400-1 norm is een voorwaarde op het keurmerk van de SNA (Stichting Normering Arbeid) te mogen dragen. BR-Flex Uitzendbureau is er dan ook trots op dit keurmerk te hebben.